Samfunnshuset Kolbotn SA, andelseiere

Samfunnshuset Kolbotn SA er et samvirkeforetak som eies av rundt 83 lag og foreninger i Nordre Follo.

Formålet med samvirkeforetaket er å skaffe eierne gode og rimelige lokaler til sin virksomhet.

Oversikt ajour mai 2022:

 1. Augestadgrenda Vel
 2. BPW Follo
 3. Det Videnskabelige Samfund
 4. Fagforbundet Oppegård
 5. Folkeuniversitetet i Follo
 6. Follogruppen av NH
 7. Forbrukersamvirket Follo
 8. Furuåsen Boligsameie
 9. Gjersjøen Rotary
 10. Hareveien 7 Sameiet
 11. Huldrefaret Sameie
 12. Human-Etisk Forbund, Oppegård
 13. Ingierkollen Slalomklubb
 14. Ingieråsen Vel
 15. Jesus Church Kolbotn
 16. Kolbotn Bridgeklubb
 17. Kolbotn Hagelag
 18. Kolbotn Hundeklubb
 19. Kolbotn Idrettslag
 20. Kolbotn Idrettslag Seniorlauget
 21. Kolbotn Konsertorkester
 22. Kolbotn Nordre Vel
 23. Kolbotn Pensjonistforening
 24. Kolbotn Pike- og Guttemusikkorps
 25. Kolbotn speidergruppe
 26. Kolbotn Roverlag
 27. Kolbotn Speidergruppe
 28. Kolbotn Taekwandoe
 29. Kolbotn Trekkspillklubb
 30. Kolbotn Vel
 31. Kolbotngarden
 32. Kolbotnkoret
 33. Landstormen
 34. Lions Club Oppegård
 35. LMS-Oppegård
 36. Nedre Solbråtan Vel
 37. Nordre Follo brannmannslag
 38. Norges kvinne- og familieforbund Oppegård
 39. Norsk Folkehjelp
 40. Norsk forening for utøvende kunstnere
 41. OPAL, Oppegård Amatørteaterlag
 42. Oppegård akt.lag for funksjonshemmede
 43. Oppegård Arbeiderparti
 44. Oppegård AUF
 45. Oppegård Boligbyggelag
 46. Oppegård Danse- og Hyggeklubb
 47. Oppegård Filatelistklubb
 48. Oppegård Folkeopplysningsråd
 49. Oppegård Golfklubb
 50. Oppegård Husflidslag
 51. Oppegård Høyre
 52. Oppegård Håndverksforening
 53. Oppegård Janitsjar
 54. Oppegård Jeger- og Fiskerforening
 55. Oppegård Kommunistiske Parti
 56. Oppegård kunstforening
 57. Oppegård lokallag av NFF
 58. Oppegård Pensjonistparti
 59. Oppegård Revmatikerforening
 60. Oppegård Rotary klubb
 61. Oppegård Røde Kors
 62. Oppegård Skolemusikkorps
 63. Oppegård Unge Høyre
 64. Oppegård Venstre
 65. Oppegård Vinklubb
 66. Oppegårdkoret
 67. Ormerud Vel
 68. Rikeåsen Vel
 69. Round Table Oppegård RX 39
 70. Sameiet Edv. Griegsv. 3-5
 71. Sameiet Kolbotn Terrasse 27/29
 72. Sameiet Kolbotnveien 36-38-40
 73. Sameiet Kolbotn Terrasse 5-7
 74. Sameiet Kolbotn Terrasse 9
 75. Sameiet Kolbotn Terrasse III
 76. Sameiet Nordre Skrenten 1
 77. Sameiet Nordre Skrenten 4
 78. Sofiemyr skolekorps
 79. Sosialistisk Venstreparti
 80. Strandliveien Boligsameie
 81. Tårnåsen Skolekorps
 82. Utdanningsforbundet Oppegård
 83. Øvre Solbråtan Vel